Garancija

Garancija in odgovornost

Veljajo zakonsko določene pravice do garancije.

Conor's Adventure ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice nepravilne ali neuporabe Conor’s Adventure izdelkov s predpisano uporabo.


GARANCIJSKI POGOJI ZA IZDELKE BLAGOVNE ZNAMKE CONOR'S ADVENTURE

Vsi izdelki blagovne znamke Conor's Adventure so predmet natančnega pregleda po strogih merilih za zagotavljanja kakovosti. ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p., s sedežem Gradišče pri Divači 3a, 6215 Divača (v nadaljevanju ˝proizvajalec˝), kot dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. V tem roku bo proizvajalec brezplačno odpravil vse napake za katere se izkaže, da je do poškodbe prišlo zaradi napake pri izdelavi ali napake na materialu. Če napake ni mogoče odpraviti v skupnem roku 45 koledarskih dni od dneva, ko je proizvajalec ali prodajalec od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, izdelek na željo kupca brezplačno zamenjamo z enakim, novim in brezhibnim ali vrnemo plačan znesek. Zagotavljamo, da bomo nosili vse stroške, ki bi nastali pri pošiljanju izdelka v popravilo po veljavnem ceniku dostave Pošte Slovenije. Rok zagotavljanja servisa in rezervnih delov je 3 leta po preteku garancijskega roka. Garancija velja na območju Evropske Unije (EU) in je veljavna samo za prvega kupca in ni prenosljiva.

Nekatere komponente na izdelkih, so zaradi svoje sestave, bolj občutljive na obrabo. Primerno vzdrževanje izdelka bo podaljšalo njegovo življenjsko dobo.


PODALJŠANA GARANCIJA NA 24 MESECEV ZA IZDELKE CONOR'S ADVENTURE IZ KATEGORIJE ˝AKTIVNO S PSOM˝

Za izdelke iz kategorije AKTIVNO S PSOM:

 • Komplet aktivno s psom
 • Večnamenski pas
 • Pasja torbica za priboljške (s pasom in brez)
 • Torbica za telefon
 • Torbica za pasjo plastenko
 • Držalo za Puller
 • Zložljiva posodica za vodo
 • Pas za hlače (25 mm in 40 mm).


Nudi proizvajalec podaljšano garancijo na 24 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku.


IZKLUČITVE IZ GARANCIJE

Garancija ne krije poškodb, ki bi nastale zaradi:

 • nepravilne ali malomarne rabe, vključno z (vendar ne omejeno na) zlorabo;
 • nepooblaščenih posegov na izdelke, vključno s (vendar ne omejeno na) popravili ali modifikacijami katere niso bile izvedene s strani proizvajalca;
 • mehanskih poškodb ali preobremenitev komponent;
 • zunanjih dejavnikov, vključno z (vendar ne omejeno na) ugrizi, rezi, udarci;
 • izostalega ali nepravilnega vzdrževanja izdelka;
 • redne obrabe (na primer obraba trakov – gurten, plastičnih komponent, magnetnih komponent, zaponk);
 • prevoza po izročitvi izdelka
 • višje sile ali nesreče


Garancija se še posebej, vendar ne izključno, ne prizna v primeru:

 • kakršnekoli mehanske poškodbe (npr. pregriznjena ovratnica ali povodec)
 • ugotovljene večkratne in ponavljajoče se napake kot posledica neprimerne in/ali malomarne uporabe
 • nepopolne garancijske dokumentacije (originalen račun) ali neskladnosti podatkov na računu z izdelkom.

Garancija prav tako ne krije razstavljenih, delno razstavljenih ali z neoriginalnimi deli popravljenih izdelkov ali izdelkov, ki so jih poskušale popravljati nepooblaščene osebe. Garancija ne krije rednega vzdrževanja, potrošnih ali obrabnih delov ter normalne obrabe izdelka.


UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Za uveljavljanje garancije je potrebno ob vračilu izdelka na servis priložiti originalen račun, ki je bil izdan s strani proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca.

Izdelek se lahko vrne direktno proizvajalcu ali pooblaščenemu prodajalcu. Z datumom prejema izdelka na servis (pri proizvajalcu ali pooblaščenemu prodajalcu) začne teči 45 dnevni rok za popravilo.