Splošni pogoji poslovanja

Vsebina

 1. Veljavnost
 2. Naročilo, sklenitev pogodbe, količinske omejitve
 3. Cene in stroški pošiljanja
 4. Dostava
 5. Pridržek lastninske pravice
 6. Pravica do odpovedi
 7. Garancija in odgovornost
 8. Načini plačila in kuponi
 9. Varovanje podatkov
 10. Marketinško obveščanje & komunikacija s strankami
 11. Upravitelj spletne strani
 12. Končna določila
 13. Facebook pixel

 

1.Veljavnost

Ti splošni pogoji uporabe (SPP) veljajo za vsa naročila in pošiljke med ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p., Gradišče pri Divači 3A, 6215 Divača (v nadaljevanju: Conor's Adventure) in njenimi strankami za spletno trgovino conorsadventure.si.

 

2. Naročilo, sklenitev pogodbe, količinske omejitve

Naročilo

 • Conor's Adventure nudi svojim strankam bogato izbiro premium izdelkov za pse. S klikanjem na izdelke ali opise izdelkov pride kupec do opisa izdelkov, npr. barva ali velikost izdelka ipd.. S postavitvijo na želeno število in klikom na gumb “V KOŠARICO” je izdelek položen v virtualno nakupovalno košarico.
 • S klikom na gumb "poglejte košarico", postavljenem v spletni trgovini na desni strani zgoraj, pride kupec do pregledne strani in lahko vsakokrat preveri, kateri izdelki se nahajajo v njegovi virtualni nakupovalni košarici in po potrebi lahko vnese popravke.
 • Če želi kupec svoj nakup zaključiti, lahko nadaljuje s pritiskom na gumb "BLAGAJNA". Registrirane stranke lahko tukaj vnesejo svojo uporabniško ime in geslo, da lahko shranjene informacije o sebi avtomatično uporabijo za naročilo. Alternativno se lahko stranka registrira kot nova stranka in odpre svoj račun ali brez odprtja računa nadaljuje nakup. V tem primeru mora stranka na naslednji strani podati podatke o svojem naslovu in podatke za izstavitev računa.
 • Naročilo je zaključeno s klikom na gumb "ZAKLJUČI NAROČILO". S tem je oddana zavezujoča ponudba.
 • Z oddajo naročila se prav tako kupec strinja, da bodo naročeni izdelki lahko vsebovali deklaracije le v angleškem ali nemškem jeziku, ki jih pa na zahtevo preko emaila pija@conorsadventure.com lahko prejme tudi prevedene.

Sklenitev pogodbe

Predstavitev asortimana v spletni trgovini služi kot ponazoritev in ne predstavlja obvezujočih ponudb za nakup. Kupec poda iz svoje strani obvezujočo ponudbo za sklenitev nakupne pogodbe s tem, da s klikom na gumb "zaključi naročilo" zaključi postopek naročila. Stranka prejme nato avtomatično potrdilo o sprejemu naročila preko e-pošte (potrdilo o naročilu). To potrdilo o naročilu še ne predstavlja sprejetja ponudbe. Pogodba s Conor's Adventure stopi v veljavo šele, ko Conor's Adventures naročeni izdelek pošlje stranki in odpremo potrdi kupcu po e-pošti (potrdilo o odpošiljanju).

Količinske omejitve

Prodaja ponujenih izdelkov poteka le v običajnih količinah, primernih za gospodinjstva in poslovno sposobnim osebam.

 

3. Cene in stroški pošiljanja

Vse cene vključujejo zakonsko določen DDV, na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost. Cene izdelkov ne vključujeje stroškov dostave in pakiranja. 

Za informacije o dostavi prosimo preberite: Plačila, Dostava in Vračilo

 

4. Dostava

Okvirni čas dobave znaša, če ni v ponudbi drugače navedeno, 2-3 delovne dni.

Če vsi naročeni izdelki niso na zalogi, ima Conor's Adventure pravico na lastne stroške izvesti delne dostave, v kolikor se stranka s tem strinja.

V primeru, da Conor's Adventure naročenega izdelka ne more dostaviti, ker ga Conor's Adventure brez lastne krivde ne dobi dobavljenega od svojega dobavitelja, lahko Conor's Adventure odstopi od pogodbe. V tem primeru Conor's Adventure stranko nemudoma obvesti in ji ponudi podoben izdelek. V primeru, da podoben izdelek ni na voljo ali stranka ne želi dostave tega izdelka, bo Conor's Adventure plačilo za že plačane izdelke brez protistoritev nemudoma povrnil.

Če so prejeti izdelki poškodovani zaradi transporta, je potrebno slednje takoj obvestiti na pija@conorsadventure.com ali na telefonsko številko 040 626 056. Conor's Adventure ima na tak način možnost pri prevozniku ali zavarovalnici za transportno zavarovanje reklamirati škodo. Če stranka ne zagotovi potrdila o poškodbi pri prevozu, to ne sme imeti vpliva na njene pravice iz naslova zakonske garancije.

Za čim boljše izpolnjevanje naročil posreduje Conor's Adventure ustrezni dostavni službi e-poštni naslov in - če je dana – tudi telefonsko številko strank. To posredovanje je obvezen del pogodbenega razmerja s Conor's Adventure.

 

5. Pridržek lastninske pravice

Do celotnega plačila ostane blago last Conor's Adventure. Pred tem brez soglasja s strani Conor's Adventure ni dovoljena zastava, prenos lastništva, predelava ali preoblikovanje blaga.

 

6. Pravica do odpovedi

Stranke, ki so potrošniki imajo 14 dni pravico do odpovedi. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za določen namen, ki ni namenjen za njeno komercialno ali samostojno poslovno dejavnost. Veljajo sledeča pravila glede pravice do odpovedi in izključitve. Pri nadaljnjih vprašanjih glede odpovedi se lahko stranka obrne na naš Oddelek za pomoč strankam

Pogoji odpovedi

Pravica do odpovedi

Stranka ima pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razloga odstopi od te pogodbe. Odpovedni rok se šteje 14 dni od dneva, ko ste sprejeli ali imate vi ali z vaše strani imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, zadnje blago v posest.

Za uveljavljanje svoje pravice do odpovedi, nas morate (ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p., Gradišče pri Divači 3A, 6215 Divača , Slovenia, pija@conorsadventure.com) z jasno obrazložitvijo (npr. pisno po pošti, e-pošti) obvestiti o vaši odločitvi, da odpovedujete to pogodbo.

Za upoštevanje odpovednega roka je dovolj, da obvestilo o odpovedi odpošljete pred iztekom roka pravice do odpovedi.

Potek odpovedi

V primeru odpovedi te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo dodatnih stroškov, ki so nastali zato, ker ste izbrali drugačno obliko dostave kot ponujena z naše strani, najboljšo standardno dostavo) takoj in najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o odpovedi. Za vračilo denarja se uporabi enako plačilno sredstvo, ki je bilo uporabljeno pri prvotni transakciji, razen, če ni izrecno drugače dogovorjeno; v nobenem primeru ne boste imeli zaradi vračila denarja dodatnih stroškov. Vračilo denarja lahko tudi zavrnemo dokler nismo prejeli blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste poslali blago nazaj, pri čemer se upošteva kaj je bilo storjeno prej.

Blago morate takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe poslati ali izročiti na naslov:

ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p.

Gradišče pri Divači 3A, 6215 Divača

Slovenija

Upošteva se rok, če ste blago poslali nazaj pred iztekom roka 14 dni.

Stroške, ki nastanejo pri vračilu blaga nosite vi sami.

Za vsako morebitno izgubo vrednosti blaga, ki se šele pojavi, če nastane ta izguba vrednosti zaradi preizkušanja kakovosti, lastnosti in delovanja blaga, odgovarjate le, če niste ravnali v skladi s predpisi.

 

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe je izključena pri dobavi blaga

 • ki ni vnaprej izdelano, ampak je pri proizvodnji prevladala individualna izbira ali odločitev potrošnika ali je bilo izdelano posebej po navodilih in želji stranke, za dobavo hitro pokvarljivega blaga ali blaga s kratkim rokom uporabe,
 • ki zaradi zdravstvene zaščite ali higiene ni primerno za vračanje, ko je bila že odstranjena zatesnitev po dobavi,
 • ki je po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom
 • oz.so na njem vidni znaki poškodb, nastalih zaradi neprimernega ravnanja. 

 

7. Garancija in odgovornost

Veljajo zakonsko določene pravice do garancije.

Conor's Adventure ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice nepravilne ali neuporabe Conor’s Adventure izdelkov s predpisano uporabo.

GARANCIJSKI POGOJI ZA IZDELKE BLAGOVNE ZNAMKE CONOR'S ADVENTURE

Vsi izdelki blagovne znamke Conor's Adventure so predmet natančnega pregleda po strogih merilih za zagotavljanja kakovosti. ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p., s sedežem Gradišče pri Divači 3a, 6215 Divača (v nadaljevanju ˝proizvajalec˝), kot dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. V tem roku bo proizvajalec brezplačno odpravil vse napake za katere se izkaže, da je do poškodbe prišlo zaradi napake pri izdelavi ali napake na materialu. Če napake ni mogoče odpraviti v skupnem roku 45 koledarskih dni od dneva, ko je proizvajalec ali prodajalec od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, izdelek na željo kupca brezplačno zamenjamo z enakim, novim in brezhibnim ali vrnemo plačan znesek. Zagotavljamo, da bomo nosili vse stroške, ki bi nastali pri pošiljanju izdelka v popravilo po veljavnem ceniku dostave Pošte Slovenije. Rok zagotavljanja servisa in rezervnih delov je 3 leta po preteku garancijskega roka. Garancija velja na območju Evropske Unije (EU) in je veljavna samo za prvega kupca in ni prenosljiva.

Nekatere komponente na izdelkih, so zaradi svoje sestave, bolj občutljive na obrabo. Primerno vzdrževanje izdelka bo podaljšalo njegovo življenjsko dobo.

PODALJŠANA GARANCIJA NA 24 MESECEV ZA IZDELKE CONOR'S ADVENTURE IZ KATEGORIJE ˝AKTIVNO S PSOM˝

Za izdelke iz kategorije AKTIVNO S PSOM:

 • Komplet aktivno s psom
 • Večnamenski pas
 • Pasja torbica za priboljške (s pasom in brez)
 • Torbica za telefon
 • Torbica za pasjo plastenko
 • Držalo za Puller
 • Zložljiva posodica za vodo
 • Pas za hlače (25 mm in 40 mm).

Nudi proizvajalec podaljšano garancijo na 24 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku.

IZKLUČITVE IZ GARANCIJE

Garancija ne krije poškodb, ki bi nastale zaradi:

 • nepravilne ali malomarne rabe, vključno z (vendar ne omejeno na) zlorabo;
 • nepooblaščenih posegov na izdelke, vključno s (vendar ne omejeno na) popravili ali modifikacijami katere niso bile izvedene s strani proizvajalca;
 • mehanskih poškodb ali preobremenitev komponent;
 • zunanjih dejavnikov, vključno z (vendar ne omejeno na) ugrizi, rezi, udarci;
 • izostalega ali nepravilnega vzdrževanja izdelka;
 • redne obrabe (na primer obraba trakov – gurten, plastičnih komponent, magnetnih komponent, zaponk);
 • prevoza po izročitvi izdelka
 • višje sile ali nesreče

Garancija se še posebej, vendar ne izključno, ne prizna v primeru:

 • kakršnekoli mehanske poškodbe (npr. pregriznjena ovratnica ali povodec)
 • ugotovljene večkratne in ponavljajoče se napake kot posledica neprimerne in/ali malomarne uporabe
 • nepopolne garancijske dokumentacije (originalen račun) ali neskladnosti podatkov na računu z izdelkom.

Garancija prav tako ne krije razstavljenih, delno razstavljenih ali z neoriginalnimi deli popravljenih izdelkov ali izdelkov, ki so jih poskušale popravljati nepooblaščene osebe. Garancija ne krije rednega vzdrževanja, potrošnih ali obrabnih delov ter normalne obrabe izdelka.

UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Za uveljavljanje garancije je potrebno ob vračilu izdelka na servis priložiti originalen račun, ki je bil izdan s strani proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca.

Izdelek se lahko vrne direktno proizvajalcu ali pooblaščenemu prodajalcu. Z datumom prejema izdelka na servis (pri proizvajalcu ali pooblaščenemu prodajalcu) začne teči 45 dnevni rok za popravilo.

 

8. Načini plačila in kuponi

Načini plačila
Izdelke lahko plačate s kreditno/debetno kartico, Paypal sistemom, po predračunu z bančnim nakazilom ali z gotovino ob osebnem prevzemu na sedežu podjetja. Conor's Adventure si pridržuje pravico, da v posameznih primerih ali odvisno od načina dostave, ki ga je izbrala stranka, sprejme samo določen način plačila.

Plačilo z gotovino ob osebnem prevzemu na sedežu podjetja (ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p., Gradišče pri Divači 3a, 6215 Divača)
Naročilo je možno prevzeti in plačati osebno na sedežu podjetja. Prevzem je možen praktično vsak dan, tudi med vikendi, vendar se je potrebno prej dogovoriti po telefonu (telefonska številka 040 626 056), da smo zagotovo doma ;) Oseben prevzem je popolnoma brezplačen, kar pomeni, da vam ni treba plačevati 3,90 € poštnine. 

Plačilo po povzetju
Upoštevajte, da je plačilo po povzetju možno le z GOTOVINO ter, da je najvišji možni znesek za plačilo po povzetju 500 €. Opozorilo: v primeru, da dvakrat ne bi plačali po povzetju, vam sistem avtomatsko ne bo več dovolil pri naslednjem naročilu izbrati načina plačila po povzetju!

Plačilo s kreditno/debetno kartico
Pri plačilu s kreditno/debetno kartico sledi takojšnja bremenitev ob spletnem naročilu blaga (sprejemamo MasterCard, Visa, Visa Electron, Activa, American Express, BA Maestro ).

Plačilo po predračunu
V primeru plačila blaga po predračunu je potrebno znesek računa nakazati na spodaj naveden bančni račun v roku 7 dni po prejemu potrditve naročila.

Bančni podatki za nakazilo:
ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p.
Gradišče pri Divači 3A, 6215 Divača, Slovenija
IBAN: DE75 1001 1001 2626 6311 03
SWIFT (BIC): NTSBDEB1XXX

Nakazilo na tuj bančni račun
Vse o nakazilu na račun spletne banke N26 in o tem, da pri tem ne bodo za vas nastali nobeni dodatni stroški, si lahko preberete več v Plačilo, Dostava in Vračilo. 

Kuponi
V primeru unovčenja kuponov se upoštevajo posebni pogoji, ki veljajo za unovčenje kuponov, kot so npr. minimalna količina naročila, veljavnost, itd. Ustrezne informacije so navedene na kuponih. V vsakem primeru se lahko pri enem nakupu unovči le en kupon oz. popust za eno naročilo. Izplačilo gotovine kakor tudi kasnejši obračun za prejšnja naročila ni možen. Nadaljnja prodaja ni dovoljena.

Stroški transakcije
V primeru, da stranka zamuja s plačilom, se nakupni ceni dodajo obresti zaradi zamude v višini 5 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero ECB. Če stranka ni končni potrošnik, znašajo obresti zaradi zamude 8 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero. Conor's Adventure si pridržuje pravico, da proti obvestilu uveljavlja višjo odškodnino zaradi zamude.

Računi
Stranka se strinja, da bo prejela račune v elektronski obliki. Elektronski računi bodo poslani na E-Mail naslov stranke kot PDF datoteka.

 

9. Varovanje podatkov

Conor's Adventure zelo resno obravnava varovanje podatkov svojih strank. Določila o varovanju podatkov s strani Conor's Adventure so na voljo tukaj.

 

10. Marketinško obveščanje & komunikacija s strankami

Ko stranka sklene pogodbo s Conor's Adventure in navede svoj elektronski naslov (e-mail), ima Conor's Adventure pravico do uporabe tega elektronskega naslova (e-maila) stranke za direktno oglaševanje podobnih izdelkov oziroma storitev, v kolikor stranka ob navedbi svojega elektronskega naslova ni temu nasprotovala. Stranka ima vedno pravico, da kadarkoli nasprotuje uporabi elektronskega naslova (e-maila), tako da pošlje sporočilo na pija@conorsadventure.com ali nas kontaktira preko kontaktnega obrazca, brez kakršnihkoli stroškov, razen stroškov prenosa v skladu z osnovno tarifo.

 

11. Upravitelj spletne trgovine

ConorsAdventure, Pija Vrezner s.p.
Gradišče pri Divači 3A, 6215 Divača
Slovenija
Okrožno sodišče: Sodišče Koper
ID za DDV: SI24235415

 

12. Končna določila

V primeru, da določila teh splošnih pogojev poslovanja postanejo neveljavna ali neizvršljiva, ostaja pogodba v veljavi do konca ter velja slovensko pravo. Ta izbira prava velja le toliko, dokler ni v nasprotju z aktualnimi veljavnimi zakonskimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik v času njegovega naročila stalno prebivališče.

 

13. Obvestilo o uporabi Facebook Pixel

Conor's Adventure uporablja Facebook Pixel, analitično orodje za učinkovitost oglaševanja, ki ga ponuja socialno omrežje Facebook. Facebook Pixel je v lasti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ali, če se nahajate v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

Facebook Pixel je neposredno povezan s socialnim omrežjem Facebook. Ko obiščete spletno stran Conor's Adventure, se v vaši napravi shrani piškotek, ki služi k temu, da se vam ob naslednji prijavi v Facebook račun prikazujejo ustrezni oglasi. Facebook Pixel prispeva k optimizaciji oglaševanja ter tako omogoča, da se prikazujejo uporabnikom relevantni in ne morebiti neželeni Facebook oglasi. Poleg tega lahko s pomočjo Facebook Pixel ugotovimo, koliko uporabnikov klikne določen Facebook oglas. To nam pomaga oceniti učinkovitost naših Facebook oglasov za statistične namene in tržne raziskave. Zbrani podatki nam ne dovoljujejo, da bi določili identiteto uporabnika. Če želite več informacij o tem, kako Facebook zbira in uporablja te podatke ter kako zaščititi svojo zasebnost, si oglejte Facebook pravilnik o zasebnosti na Facebooku. V kolikor ne želite, da se vaši podatki zbirajo ali uporabljajo za prikazovanje Facebook oglasov, lahko uveljavljate pravico do odstopa od Facebook Pixel. To storite tako, da se prijavite v Facebook in sledite tej povezavi. Izbrane nastavitve so neodvisne od platforme in veljajo za namizne in mobilne naprave.


14. Alternativno reševanje sporov

Conors Adventure, Pija Vrezner s.p., ki kot ponudnik blaga nudi spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.